Bezoekadres

R.W. van de Wintstraat 41
1789 BB Huisduinen

T: 0223 219999

W: info@atlantikwallcentrum.nl

Het gebouw is in eigendom van BOEi.

Zeestad is verantwoordelijk voor de herontwikkeling van het gebouw.

Stichting Stelling Den Helder draagt zorg voor de toekomstige exploitatie van het Atlantikwall Centrum.

 

Betrokken partijen

Opening Atlantikwall centrum

Vanaf 24 mei wordt het Atlantikwall Centrum geopend voor publiek

Overige informatie

Openingstijden

Op dit moment is het Atlantikwall Centrum nog in ontwikkeling. Vanaf vrijdag 24 mei is deze geopend voor publiek. Daarna gaan we de volgende openingstijden hanteren: dagelijks van 10:00 tot 17:00, in de winter van 11:00 tot 1700.