Atlantikwall in Europa

Het informatieplatform voor de Atlantikwall richt zich op zijn geschiedenis, landschap en maatschappelijke gevolgen (ontruiming, evacuatie, sloop, opruiming, Wederopbouw) in en direct na de Tweede Wereldoorlog. Verspreid over diverse gebiedskaarten (zie overzichtskaart per land) vind u beknopte inleidingen, beschrijvingen van ‘points of interest’ (zgn. poi’s), historische en actuele foto’s en kaarten, geluids- en filmfragmenten. De makers (zie knop ‘Colofon’) noemen het graag een ‘groeisite’ omdat hij bedoeld is om ook door uw bijdragen in woord en beeld uit te groeien tot een integrale Europese site van de gehele Atlantikwall!