Casino Huisduinen wordt Atlantikwall Centrum

De restauratie van het voormalige administratiegebouw van de Duitse Marine in Huisduinen bij Den Helder, beter bekend als het Casino, is in volle gang. In het voorjaar opent hier het Atlantikwall Centrum, waar bezoekers kennis kunnen maken met de beladen oorlogsgeschiedenis van het Waddengebied en Den Helder.

Het administratiegebouw is tijdens de oorlog gebouwd voor de Duitse Marine. Het maakte deel uit van een groter complex met een toegangspoort tot het terrein en een grote onderhoudsloods. Over het gebouw doen wilde verhalen de ronde, over bacchanalen die er plaats zouden hebben gevonden, waaraan ook Piet Hein Eek refereerde in zijn tv-programma Herbestemmen.

Atlantikwall Centrum

Op 23 mei hoopt het Atlantikwall Centrum de deuren te openen in het gebouw. In de langgerekte expositieruimte kan de bezoeker kennis maken met het chronologische verloop van de 2e wereldoorlog, de geografie en vorm van de Atlantikwall en verhalen en gebeurtenissen uit de oorlogsgeschiedenis van Den Helder. Ook belicht de expositie de positie van de Atlantikwall in het Waddengebied en verwijst het naar de te bezoeken objecten in dit gebied.

Betrokken partijen

Het gebouw is in eigendom van BOEi.

Zeestad is verantwoordelijk voor de herontwikkeling van het gebouw.

Stichting Stelling Den Helder draagt zorg voor de toekomstige exploitatie van het Atlantikwall Centrum.

De restauratie en herbestemming wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van het Waddenfonds, Provincie Noord-Holland, Gemeente Den Helder, de BankGiro Loterij en een EU-bijdrage vanuit LEADER.